Cấu tạo của động cơ là gì?

 

Cấu tạo của động cơ là gì?

Cấu tạo của động cơ

[MotorWorld] Có nhiều thiết kế động cơ, mặc dù chúng thường chứa ba phần: rôto, stato và biến tần. Ba bộ phận này sử dụng lực hút và lực đẩy điện từ, làm cho động cơ tiếp tục quay, miễn là nó nhận được dòng điện ổn định.

Cơ bản
Động cơ hoạt động theo nguyên lý điện từ. Nếu bạn cho dòng điện chạy qua dây dẫn, nó sẽ tạo ra từ trường. Nếu bạn quấn một dây điện quanh một cực và cho dòng điện chạy qua dây dẫn, nó sẽ tạo ra một từ trường dọc theo cực. Cực sẽ có một cực thụ động ở một đầu và một cực nam ở đầu kia. Các cực trái dấu sẽ hút nhau, và các cực tương tự sẽ đẩy nhau. Khi bạn bao quanh một cực bằng các nam châm khác, cực sẽ quay do lực hút và lực đẩy.

stato
Mọi động cơ đều có hai bộ phận cần thiết: một bộ phận đứng yên và bộ phận kia quay. Phần đứng yên là stato. Mặc dù có cấu hình khác nhau, nhưng stato thường là nam châm vĩnh cửu hoặc các nam châm được bố trí trên mép của vỏ động cơ, thường là một trống nhựa hình tròn.

Rotor
Nhúng trong stato là rôto, thường được cấu tạo bởi dây đồng quấn thành cuộn dây. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây, từ trường tương ứng sẽ đẩy từ trường do stato tạo ra và làm cho trục quay.

Biến tần: những điều cơ bản
Một động cơ có một bộ phận quan trọng khác là bộ biến tần, nằm ở đầu kia của cuộn dây. Nó là một vòng kim loại được chia thành hai nửa. Mỗi khi cuộn dây quay được nửa vòng thì nó đổi chiều dòng điện trong cuộn dây. Biến tần quay rôto và mạch bên ngoài theo định kỳ, hoặc dòng điện của pin. Điều này đảm bảo rằng phần cuối của cuộn dây không di chuyển theo hướng ngược lại và đảm bảo rằng trục quay theo một hướng.

Thêm bộ biến tần: cực từ
Bộ biến tần là cần thiết vì rôto quay nhận được chuyển động từ lực hút và lực đẩy giữa stato và rôto. Để hiểu điều này, hãy tưởng tượng rằng động cơ đang quay với tốc độ chậm. Khi rôto quay đến điểm này, rôto quay tới điểm mà cực nam của nam châm rôto gặp cực bắc của stato thì lực hấp dẫn giữa hai cực sẽ làm ngừng quay. Để đảm bảo rằng rôto quay, bộ nghịch lưu đảo chiều cực của nam châm, do đó cực nam của rôto trở thành cực bắc. Cực bắc của rôto và cực nam của stato đẩy nhau, để rôto tiếp tục quay.

Chổi than và thiết bị đầu cuối
Ở một đầu của động cơ bánh răng DC là chổi than và thiết bị đầu cuối. Chúng tồn tại ở đầu kia, và rôto tồn tại ở cuối vỏ động cơ. Chổi than truyền dòng điện đến bộ biến tần và được làm bằng than chì. Thiết bị đầu cuối là nơi pin được gắn vào động cơ và gửi dòng điện để làm quay rôto.