Phương pháp điều khiển động cơ không chổi than DC

 

Phương pháp điều khiển động cơ không chổi than DC

động cơ không chổi than DC, Điều khiển động cơ DC

[MotorWorld] Điều khiển động cơ DC không chổi than được chia thành ba loại: có cảm biến vị trí, không có cảm biến vị trí và điều khiển thông minh.

1. Điều khiển cảm biến vị trí
Điều khiển cảm biến vị trí là cài đặt một cảm biến vị trí trên stato của động cơ bánh răng bldc để phát hiện vị trí của rôto và điều khiển chuyển mạch của cuộn dây stato. Các cảm biến vị trí được sử dụng bao gồm loại điện từ (như bộ phân giải từ trở), loại quang điện (như tấm che), loại nhạy từ (như cảm biến Hall), v.v., trong đó cảm biến Hall được sử dụng rộng rãi.

2. Không có điều khiển cảm biến vị trí
Phương pháp điều khiển động cơ không chổi than DC cảm biến vị trí không lắp đặt trực tiếp cảm biến vị trí trên stato của động cơ không chổi than DC để phát hiện vị trí rôto. Nói chung, các phương pháp như phát hiện ngược EMF trực tiếp, phương pháp hài bậc ba back-EMF, phương pháp giám sát đường dẫn dòng điện, phương pháp phát hiện điện áp pha mạch hở, phương pháp điện cảm pha, phương pháp so sánh tích phân mức logic EMF và các phương pháp khác được sử dụng để gián tiếp phát hiện vị trí của rôto.

3. Kiểm soát thông minh
Điều khiển thông minh là giai đoạn phát triển của lý thuyết điều khiển, thường bao gồm điều khiển mờ, điều khiển mạng nơ-ron, hệ thống chuyên gia, v.v. Hệ thống điều khiển thông minh có các chức năng như tự học, tự thích ứng và tự tổ chức, có thể giải quyết nhiều hơn các vấn đề phức tạp như độ không đảm bảo của mô hình và điều khiển phi tuyến. Nói một cách chính xác, BLDCM là một đối tượng đa biến, phi tuyến tính và được kết hợp chặt chẽ, vì vậy việc sử dụng điều khiển thông minh có thể đạt được hiệu quả điều khiển khả quan hơn. Hiện nay, nhiều phương pháp điều khiển thông minh thuần thục đã được áp dụng để điều khiển động cơ DC không chổi than, chẳng hạn như: điều khiển mờ-PID kết hợp với điều khiển mờ và điều khiển PID, điều khiển ghép kết hợp với điều khiển mờ và mạng nơ ron, tối ưu hóa thuật toán thừa kế tham số thành viên mờ điều khiển, điều khiển thích ứng nơron đơn,