Phương pháp giảm tiếng ồn của hộp giảm tốc bánh răng hành tinh

 

Phương pháp giảm tiếng ồn của hộp giảm tốc bánh răng hành tinh

hộp giảm tốc bánh răng hành tinh, motor giảm tốc bánh răng hành tinh

[MotorWorld] Tiếng ồn của hộp giảm tốc hành tinh chủ yếu do ma sát, rung động và va chạm của bánh răng dẫn động trong hộp giảm tốc và độ đồng tâm của trục động cơ. Làm thế nào để giảm thiểu và giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả để thân thiện với môi trường hơn.
Trong các sản phẩm truyền động bánh răng, làm thế nào để giảm tiếng ồn truyền động bánh răng trong quá trình hoạt động của hộp giảm tốc đã trở thành một đề tài nghiên cứu quan trọng trong ngành. Nhiều học giả nước ngoài coi sự thay đổi độ cứng của lưới răng bánh răng trong truyền động bánh răng là yếu tố chính của tải trọng động bánh răng, độ rung và tiếng ồn. Nhiều nhà sản xuất sử dụng phương pháp điều chỉnh để giảm thiểu tải trọng động và dao động tốc độ nhằm đạt được mục đích giảm tiếng ồn. Phương pháp này đã được chứng minh là một phương pháp hiệu quả hơn trong thực tế. Tuy nhiên, với phương pháp này cần phải có thiết bị định hình lại trong quy trình, điều này thường đa số các xưởng sản xuất vừa và nhỏ không thể thực hiện được.
Bằng cách tối ưu hóa các thông số bánh răng, chẳng hạn như hệ số dịch chuyển, hệ số răng, góc áp suất và khoảng cách tâm, tốc độ tác động chia lưới được giảm xuống mức tối thiểu và tỷ lệ giữa tốc độ tác động chia lưới với tốc độ tác động chia lưới nằm trong một phạm vi giá trị nhất định . Phương pháp thiết kế bánh răng tác động tròn cũng có thể làm giảm đáng kể tiếng ồn của hộp giảm tốc. Theo các phương pháp đó, bộ giảm tốc bánh răng hành tinh có độ ồn thấp, hộp giảm tốc hành tinh và các sản phẩm truyền động bánh răng khác được phát triển và sản xuất.