Tỷ số quay của bộ giảm tốc hành tinh được phân bố như thế nào?

 

Tỷ số quay của bộ giảm tốc hành tinh được phân bố như thế nào?

giảm tốc hành tinh

[MotorWorld] Máy quay bánh răng hành tinh là một công cụ cơ khí chỉ mới xuất hiện trong mắt công chúng trong những năm gần đây. Do sự hiểu biết của mọi người về bộ giảm tốc hành tinh không ngừng được củng cố, cấu trúc liên tục được củng cố, công nghệ chế tạo không ngừng được cải tiến khiến bộ giảm tốc ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Về phân bố tỷ số quay của hộp giảm tốc hành tinh, do tỷ số quay của hộp giảm tốc một cấp không lớn hơn 10 nên khi yêu cầu tỷ số quay toàn phần vượt quá giá trị này thì phải sử dụng loại 2 cấp hoặc đa -bộ giảm tốc tầng. Lúc này, chúng ta cần xem xét việc phân bổ hợp lý tỷ lệ luân chuyển ở tất cả các cấp.
Cần biết rằng nếu phân bổ sai tỷ số vòng quay của hộp giảm tốc sẽ ảnh hưởng đến kích thước và khả năng chịu lực của hộp giảm tốc.
Sự phân bố đúng tỷ số vòng quay phải như sau: khả năng chịu lực của mỗi giai đoạn quay gần cùng một giá trị, kích thước ngoài và khối lượng của máy giảm tốc nhỏ nên khi quay có mômen quán tính nhỏ, sao cho việc nhúng bánh răng lớn vào chuyển động quay của từng giai đoạn được thực hiện. Độ sâu của dầu là như nhau.