Vật liệu bánh răng hành tinh và xử lý nhiệt

 

Vật liệu bánh răng hành tinh và xử lý nhiệt

Vật liệu bánh răng hành tinh, xử lý nhiệt bánh răng hành tinh

[MotorWorld] Trọng lượng của bộ truyền bánh răng hành tinh nói chung tỷ lệ với trọng lượng của bánh răng, và trọng lượng của bánh răng có mối quan hệ lớn với vật liệu và độ cứng nhiệt luyện của nó. Ví dụ, dưới cùng một công suất, trọng lượng của bánh răng được làm nguội và làm nguội sẽ bằng khoảng 1/3 trọng lượng của bánh răng được làm nguội và tôi. Vì vậy, xét theo đặc điểm cấu tạo của hộp giảm tốc bánh răng hành tinh và đặc tính tải trọng của bánh răng, bánh răng cứng nên được sử dụng rộng rãi. Có nhiều phương pháp xử lý nhiệt để có được bánh răng cứng, chẳng hạn như làm nguội bề mặt, làm nguội tích phân, làm nguội bằng cacbon, thấm nitơ, v.v., nên được lựa chọn theo các đặc tính của hộp giảm tốc bánh răng hành tinh.

1. Làm cứng
bề mặt Các phương pháp làm nguội bề mặt phổ biến bao gồm dập tắt tần số cao (đối với bánh răng cỡ nhỏ) và dập tắt bằng ngọn lửa (đối với bánh răng cỡ lớn). Hiệu quả tốt nhất khi lớp cứng bề mặt cứng bao gồm cả phần đáy của chân răng. Vật liệu thường được sử dụng để làm cứng bề mặt là thép với phần khối lượng cacbon khoảng 0,35% ~ 0,5%, và độ cứng bề mặt răng có thể đạt 45 ~ 55HRC.

2. Quá trình khử cacbon và làm nguội Các
bánh răng đã được khử cacbon và tôi cứng có khả năng chịu tải tương đối tối đa, nhưng các quá trình hoàn thiện (mài răng) phải được sử dụng để loại bỏ biến dạng nhiệt luyện để đảm bảo độ chính xác.
Bánh răng được cacbon hóa và cứng là thép hợp kim thường được sử dụng với phần khối lượng cacbon từ 0,2% đến 0,3% trước khi thấm cacbon, và độ cứng bề mặt răng của chúng thường nằm trong khoảng 58% đến 62% HRC. Nếu thấp hơn 57HRC, độ bền bề mặt răng sẽ giảm đáng kể, và nếu cao hơn 62HRC, độ giòn sẽ tăng lên. Độ cứng của tâm răng nói chung là 310 ~ 330HBW. Độ cứng của bánh răng được thấm cacbon và độ cứng nên giảm dần từ bề mặt của răng đến lớp sâu, trong khi độ sâu ăn mòn hiệu quả được xác định là bề mặt đến lớp sâu giảm dần và độ sâu ăn mòn hiệu quả được xác định là độ sâu từ bề mặt đến độ cứng 52,5HRC.

Ảnh hưởng của thấm cacbon và dập tắt đối với độ bền mỏi uốn của răng bánh răng không chỉ làm tăng độ cứng của lõi, mà còn nằm ở ứng suất nén dư trên bề mặt, có thể làm giảm ứng suất trong vùng ứng suất kéo lớn nhất của Bánh răng. Do đó, phần chân răng của răng không thể mài được khi mài bánh răng, và phần chân răng còn lại được sử dụng khi mài bánh răng.

3. Thấm nitơ
Thấm nitơ có thể đảm bảo răng bánh răng đạt được độ cứng bề mặt cao và chống mài mòn trong điều kiện biến dạng tối thiểu. Sau khi xử lý nhiệt, không thể tiến hành hoàn thiện cuối cùng, giúp cải thiện khả năng chịu tải. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với các bánh răng bên trong không dễ mài.

4. Muốn ăn khớp tổ hợp độ cứng của bánh răng
Khi cả bánh răng lớn và bánh răng nhỏ đều có bề mặt răng mềm thì độ cứng bề mặt răng của bánh răng nhỏ phải cao hơn bánh răng lớn. Khi cả hai bánh xe đều có bề mặt răng cứng và độ cứng cao hơn thì độ cứng của hai bánh xe là như nhau.
Lựa chọn vật liệu làm hộp giảm tốc hành tinh tốt có lợi cho việc nâng cao khả năng chịu lực và tuổi thọ của hộp giảm tốc.